Překlady z němčiny - překlady ze slovinštiny

Nabídka překladatelských a tlumočnických služeb čeština - němčina - slovinština

Tlumočení


Nabízíme konsekutivní tlumočení pro všechny typy akcí,

od obchodních jednání, přes školení, přednášky, semináře, prezentace, výstavy, veletrhy, konference, až po jednání na úřadech.

V rámci konsekutivního tlumočení zajišťujeme i tzv. doprovodné konsekutivní tlumočení např. při doprovodu zahraničních návštěv na různé kulturní akce, rauty, večírky, apod.

Při dodání tlumočnické techniky zajistíme i simultánní tlumočení.