Překlady z němčiny - překlady ze slovinštiny

Nabídka překladatelských a tlumočnických služeb čeština - němčina - slovinština

Překlady

 

Nabízíme překlady následujících typů textů:


-    webové stránky, prezentace, reklamní texty, propagační brožury

-    běžná i obchodní korespondence

-    resumé k odborným pracím a publikacím

-    turistické průvodce, brožury a letáky

-    odborná literatura především z oboru přírodních věd, medicíny,

    farmacie, gastronomie a lingvistiky

-    manuály, příručky, návody k obsluze, provozu a údržbě,

    bezpečnostní předpisy, dokumentace a zprávy

-     novinové články a inzeráty, texty určené pro časopisy a ročenky

-     beletrie a poezie

-     titulky k filmům ... a dalšíNaše specializace:

-       přírodní vědy

-       medicína

-       farmacie

-       gastronomie

-       lingvistika

-    technika