Překlady z němčiny - překlady ze slovinštiny

Nabídka překladatelských a tlumočnických služeb čeština - němčina - slovinština

Ceník

 

 

Ceny překladů jsou uvedené v Kč za normostranu

 

(dále NS, přičemž 1 normostrana je 1800 znaků včetně mezer).

 

 

 

 

Překlad z cizího jazyka do češtiny

 


Němčina

 

Běžný překlad: 300 Kč za NS

 

Odborný a expresní překlad: 350 Kč za NS

 
 

 
Slovinština
Běžný překlad: 350 Kč za NS
Odborný a expresní překlad: 400 Kč za NS

 

Překlad z češtiny do cizího jazyka

 


Němčina

 

Běžný překlad: 400 Kč za NS

 

Odborný a expresní překlad: 450 Kč za NS

 
 

 
Slovinština
Běžný překlad: 300 Kč za NS
Odborný a expresní překlad: 350 Kč za NS

 

 

 

Uvedený ceník je pouze orientační. Konkrétní cena překladu se odvíjí od charakteru textu.

 

Při dlouhodobé spolupráci poskytujeme slevy dle dohody a neúčtujeme příplatky za rychlost ani odbornost.

 

Tlumočení

cena dohodou

 

Výuka jazyků

300 Kč za hodinu