Překlady z němčiny - překlady ze slovinštiny

Nabídka překladatelských a tlumočnických služeb čeština - němčina - slovinština

Ceník


Ceny překladů jsou uvedené v Kč za normostranu

(dále NS, přičemž 1 normostrana je 1800 znaků včetně mezer).


Překlad z cizího jazyka do češtiny


Němčina

Běžný překlad: 200 Kč za NS

Odborný a expresní překlad: 250 Kč za NS

 
Slovinština

Běžný překlad: 250 Kč za NS
Odborný a expresní překlad: 300 Kč za NS

Překlad z češtiny do cizího jazyka


Němčina

Běžný překlad: 250 Kč za NS

Odborný a expresní překlad: 300 Kč za NS

 
Slovinština
Běžný překlad: 300 Kč za NS
Odborný a expresní překlad: 350 Kč za NS


Uvedený ceník je pouze orientační. Konkrétní cena překladu se odvíjí od charakteru textu.

Při dlouhodobé spolupráci poskytujeme slevy dle dohody a neúčtujeme příplatky za rychlost ani odbornost.

 

Tlumočení

cena dohodou

 

Výuka jazyků

250 Kč za hodinu